Köszöntjük Önt az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet honlapján

Az EKI-t a Népjóléti Minisztérium alapította 1996. április 3-án. Jogelődje a Népjóléti Minisztérium Egészségügyi Készletgazdálkodási Igazgatósága volt.

Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet feladatai:

– Az Állami Egészségügyi Tartalék fenntartása, a készletekkel és a készletek tárolására szolgáló ingatlanokkal történő gazdálkodás feladatainak ellátása. Katasztrófa esetére, a katasztrófa-egészségügyi ellátáshoz szükséges gyógyszerek, egészségügyi anyagok, eszközök biztosítása, továbbá a szükség gyógyintézetek létrehozása és működtetése. A Kormány döntése alapján egészségügyi segélyszállítmányok összeállítása.

- Intézetünk az Egészségügyi Miniszter és a Pénzügyminiszter együttes döntése alapján végzi a megszűnt központi egészségügyi intézmények (OPNI, OGYK, OBSI, SOGYPFI) tekintetében a vagyoni jogok és kötelezettségek jogutódlásából eredő feladatokat.

– Ugyancsak kormánydöntés alapján a megszűnt egészségügyi intézmények tekintetében korábban adatkezelői, jelenleg adatfeldolgozói jogokat kaptunk, aminek keretében elvégeztük az egészségügyi (OPNI, OGYK, SOGYPFI) és működési (OPNI, OGYK, OBSI, SOGYPFI) dokumentációk feldolgozását, tárolását és folyamatosan szolgáltatunk belőle adatokat.