Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet

Egészségügyi dokumentáció kikérése és kiadása

A kormány a jogutód nélkül megszűnt költségvetési szervként működő egészségügyi intézmények adatkezelési feladatainak ellátására a 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendeletben -2012.augusztus 1 – től - az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központot (OBDK) jelölte ki.

2013. február 13-án kelt, az OBDK, mint adatkezelő és az EKI, mint adatfeldolgozó között létrejött szerződés alapján az OBDK-nak a kért adatok kiadására vonatkozó engedélyének megadása után továbbra is Intézetünk gondoskodik a beérkező egészségügyi dokumentációk megkeresésének teljesítéséről.

A megszűnt központi egészségügyi intézetekkel kapcsolatos egészségügyi dokumentációk kezeléséről bővebb információt az alábbi linkeken kaphat:

Megszűnt egészségügyi intézmények dokumentációjának kezelése

Tudományos kutatás a megszűnt egészségügyi intézmények dokumentációibanAz egészségügyi dokumentáció kikérése és kitöltése:

Az egészségügyi dokumentáció kikérése személyesen (személyi igazolvány bemutatásával), postai úton, faxon illetve elektronikus úton történő elküldéssel lehetséges. Amennyiben a kérelmező akadályoztatva van, akkor meghatalmazást adhat az általa megjelölt személy részére, két tanú aláírásával ellenjegyezve.

A beteg elhalálozása esetén, az elhunyt törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse – hitelt érdemlő dokumentumok bemutatása után jogosult – a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról – saját költségére – másolatot kapni.

Az „Egészségügyi Dokumentáció Kikérő Lap” minden rovatát honlapról való letöltés után kézzel írottan, olvashatóan, nyomtatott betűkkel kell kitölteni. Elérhetőségi telefonszámot minden esetben feltétlenül meg kell adnia a kikérőnek, hiszen a várható költségekről és átvétel módjáról a kiértesítés telefonon történik.

Amennyiben e-mailben szeretné elküldeni hozzánk, kérjük, vegye figyelembe, hogy a kikérőlapot szkennelve és csak PDF formátumban tudjuk elfogadni.Kikérőlap letöltése

KikérőlapA kikérés térítési díjai 2016. január 7-től:

I. Papíralapú dokumentáció másolása

1. Nem teljes dokumentáció esetén:

A/4 (oldalanként): 100,-Ft

A/3 (oldalanként): 100,-Ft

Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek: 100,- Ft/db

2. Teljes egészségügyi dokumentáció vagy 50 oldal felett egységár:

5000,-Ft (igazodva az oldalankénti 100,-Ft-os díjhoz).

II. Elektronikus másolat - CD/DVD: 700,-Ft/darabAz egészségügyi dokumentáció kiadása:

A kiadás személyesen (személyi igazolvány bemutatásával történik), illetve ha a kérelmező akadályoztatva van, akkor meghatalmazást adhat az általa megjelölt személy részére, két tanú aláírásával ellenjegyezve. Amennyiben vidéken lakik, akkor külön kérés és egyeztetés után lehetősége van arra, hogy utánvéttel küldjük meg a kért egészségügyi iratokat.

Az egészségügyi dokumentum kikérő lapot az alábbi elérhetőségekre küldheti el:

Személyesen: Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.

Postai úton: 1461 Budapest, Pf. 292.

Faxon: 06-1-430-2516

E-mailben: dokumentkikeres@aeek.hu