Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

A költségvetési szerv közfeladata:

032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok (AEüT) tárolása, kezelése az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2016. (I.13.) EMMI rendelet alapján.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme

A költségvetési szerv államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása:

841212 Egészségügy igazgatása

Az EKI állami feladatként ellátandó alaptevékenységei

 • Egészségügyi stratégiai tartalékok (ÁEüT) tárolása, kezelése az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2016. (I.13.) EMMI rendelet alapján;
 • A jogutód nélkül megszűnt egészségügyi intézmények (Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet; Országos Gyógyintézeti Központ; Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet; Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet) vagyoni jogainak és kötelezettségeinek ellátása az alábbi egészségügyi minisztériumi rendelkezések alapján:
  • Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet: az Egészségügyi Minisztérium az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet Megszüntető Okiratának közzétételéről szóló közleménye (2008. EüK. 18. szám EüM közlemény);
  • Országos Gyógyintézeti Központ: az Egészségügyi Minisztérium az Országos Gyógyintézeti Központ Megszüntető Okiratának közzétételéről szóló közleménye (2008. EüK. 18. szám EüM közlemény 2);
  • Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet: az Egészségügyi Minisztérium a Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet Megszüntető Okiratának közzétételéről szóló közleménye (2008. EüK. 18. szám EüM közlemény 3);
  • Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet: az Egészségügyi Minisztérium 2008. évi az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Megszüntető Okiratának közzétételéről szóló közleménye (2008. EüK. 18. szám EüM közlemény 4).
 • Adatfeldolgozói feladatok ellátása az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően az adatkezelővel megkötött szolgáltatási szerződése alapján.

Ellátható vállalkozási tevékenység mértéke és köre

Az EKI bevétel elérése, illetőleg haszonszerzés céljából üzletszerűen, piaci alapon szolgáltatást, értékesítést végezhet, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és az ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését.

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási előirányzatának 25%-át.

A költségvetési szerv vezetője és kinevezési rendje:

Az EKI főigazgatóját - nyilvános pályázat alapján – az emberi erőforrások minisztere nevezi ki, menti fel. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására az Emberi Erőforrás Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az irányadók.

Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

Az EKI a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

Az EKI jogállása

Az EKI önálló jogi személyiséggel bíró költségvetési szerv. Az EKI mint jogi személy, saját neve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.
Szakmai és gazdálkodási feladatait a jogszabályokban, az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően a főigazgató egyszemélyi felelős vezetésével látja el.

Az EKI gazdálkodási jogköre

Az EKI gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv.

Szakmai feladatait a következő pénzügyi forrásokból valósítja meg:

 • A minisztérium fejezeti költségvetésében tervezett és a költségvetési törvény alapján az EKI intézményi költségvetésében biztosított forrásból:
  • állami támogatásból és
  • saját bevételből;
 • A pályázatok útján nyert és egyéb úton átvett pénzeszközöket a pályázati célokban megfogalmazott feladatokra fordítja;

Az EKI működési területe

Működési területe országos, székhelye 1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.

EKI telephelyei

1182 Budapest, Kappel Emília u. 3.
1037 Budapest, Lángliliom utca 6.
7053 7054 Tengelic, Alsótengelic, hrsz.: 0406.
4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 13.
2661 Balassagyarmat, Rákóczi út 125.
4101 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.
3916 Bodrogkeresztúr, Kastély köz 5.
3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth u. 5.
2373 Dabas, Zárda köz 6.
9365 Dénesfa, Fő u. 19.
8482 Doba, Somlóvár 1.
2182 Domony, Fő út 93.
8130 Enying, Szabadság tér 16.
5231 Fegyvernek, Nyiszper Márton u. 1.
7833 Görcsöny, Hársfa u. 6.
7833 Görcsöny, Keresztespuszta 1.
2230 Gyömrő, Fő tér 4.
5703 Gyula, Sitka u. 1.
4080 Hajdúnánás, Ifjúság u. 2.
4200 Hajdúszoboszló, Tessedik S. u. 1/a.
7683 Helesfa, Nádassy-telep 1.
9551 Mesteri-Intaháza hrsz.: 0175/2
9323 Jobaháza, Kossuth L. u. 8.
6301 Kalocsa, Miskei u. 20.
6000 Kecskemét, Szent László város 1.
2870 Kisbér, Angol kert 5/a.
2340 Kiskunlacháza, Külső-Ráckevei út 194.
5310 Kisújszállás, Téglagyár u. 10.
8693 Lengyeltóti, Rákóczi út 18.
6900 Makó, Kórház u. 2.
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 79.
4181 Nádudvar, Fő u. 147.
2085 Pilisvörösvár, Budai u 16.
7084 Pincehely, Gróf Széchenyi u. 92.
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 2317 HRSZ.
8331 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.
3596 Szakáld, Táncsics u. hrsz.:024/10, hrsz.: 024/15, hrsz.: 024/16
9700 Szombathely, 11-es Huszár út 130.
2890 Tata, Új út 3.
2025 Visegrád, Gizella telep hrsz.: 043
8901 Zalaegerszeg, Dr. Jancsó Benedek u. 3.
8901 Zalaegerszeg, Dr. Jancsó Benedek u. 5.

Hatályos alapító okirat (pdf)

Hatályos szervezeti és működési szabályzat (pdf)

Hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (pdf)

Közérdekű adatok közzétételi szabályzata (pdf)