Küldetés  • Küldetésünk, hogy az Állami Egészségügyi Tartalék rendeltetésének megfelelő mennyiségben és minőségben folyamatosan rendelkezésre álljon, annak tartalma mindig a kor kihívásainak megfelelő színvonalon és megfelelő tartalommal szolgálhassa hazánk érdekeit.
  • Küldetésünk továbbá, hogy szabad kapacitásaink hatékony kihasználásával segítsük az egészségügyi dokumentációk tárolását és kezelését az ellátórendszer minden szintjén.