Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet

Megszűnt egészségügyi intézmények dokumentációjában történő kutatás és a kutathatóság

Az Egészségügyi Minisztérium 2007. év során döntést hozott, hogy a – jogutódláshoz kapcsolódó feladatok keretében – megszűnő önálló költségvetéssel rendelkező egészségügyi intézetek papír alapú és elektronikus dokumentációi (a levéltár részére átadandó dokumentáció kivételével) az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (továbbiakban: EKI) adatkezelésébe kerüljenek.

Jogutód nélkül megszűnt egészségügyi intézmények:

  • Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI)
  • Országos Gyógyintézeti Központ (OGYK)

  • Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai, Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet (SOGYPFI)
  • Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet (OBSI)

A kormány a jogutód nélkül megszűnt költségvetési szervként működő egészségügyi intézmények adatkezelési feladatainak ellátására a 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendeletben az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központot (OBDK) jelölte ki. Mint központi hivatal 2012. szeptember 1-én kezdte meg a működését.

Intézetünk a megszűnt egészségügyi intézmények irattári anyagát meghatározott feltételek mellett, ingyenesen a kutatók számára kutathatóvá tette, valamint a kutató a kutatásra kiadott irattári anyagról saját költségén másolatot készíthet. Amennyiben a kutatni kívánt irattári anyag elektronikus formában is megtalálható- iratkezelők ellenőrzésével- Intézetünk a kutató rendelkezésére bocsátja.

A kutatási igény benyújtása a kutatási kérőlap kitöltésével történik.

1. Kutatás egészségügyi dokumentációban.

2. Kutatás működési dokumentációban.

A Kutatási kérőlap minden rovatát honlapról való letöltés után, olvashatóan, nyomtatott betűkkel kell kitölteni. Elérhetőségi telefonszámot feltétlenül meg kell adnia, hogy engedélyezés után a kiértesítést és a kutatási időpontot tudjuk egyeztetni.

Amennyiben e-mailben szeretné elküldeni hozzánk, kérjük, vegye figyelembe, hogy a kikérőlapot szkennelve és csak PDF formátumban tudjuk elfogadni.

A kutatás részletes feltételeiről Intézetünk kutatási szabályzatából tájékozódhat.

Kutatási szabályzat

A kutatási kikérő lapot az alábbi elérhetőségekre küldheti el:

Személyesen: Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.

Postai úton: 1461 Budapest, Pf. 292.

Faxon: +36-1-430-2516

E-mailben: eudokkikero@eki.hu

A megszűnt egészségügyi intézmények egészségügyi dokumentációjában történő kutatást az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (a továbbiakban: OBDK) jogszabályi kötelezettségének eleget téve engedélyezi. A kutató által Intézetünkhöz eljuttatott írásbeli kérelmét a dokumentumok fellelhetőségének vizsgálata után, az OBDK-nak továbbítjuk. Az OBDK a kutatási kérelem elbírálása után ad tájékoztatást és írásbeli engedélyt a kutatás megkezdéséhez.

A megszűnt egészségügyi intézetek működési dokumentációjában történő kutatást az Intézetünk főigazgatója engedélyezi.

Kutatás időpontjai, a kutatóterem működési rendje

A kutatás engedélyezése után és az időpont egyeztetését követően kezdődhet el a kutatás Intézetünknél (cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 21), az erre kijelölt kutatóteremben. Az Intézet a kutatók részére a kutatás lehetőségét minden héten két munkanapon biztosítja. (hétfő-kedd: 9:00-15:00 óráig.) Az Intézetünk kutatási nyitvatartási rendről és annak változásairól kutatóit a honlapon keresztül tájékoztatja. A kutatásról bővebb tájékoztatást az Intézetünk kutatási szabályzata ad, felvilágosítást az alábbi telefonszámokon kérhet:

+36-1-430-2519

+36-1-430-2538