Az EKI rövid története, kapcsolatrendszere

Az emberiség történetét végigkísérő veszélyekkel, katasztrófákkal mindig számolni lehetett.

Ez a felismerés a védekezés rendszerének egyik elemeként hozta létre azt az igényt, hogy megfelelő tartalékolással felkészülve kevesebb lehet a veszteségünk, illetve jelentős segítséget adhatunk a bajba jutottaknak. Az állam feladata a megfelelő készletek tartalékolása.

A népjóléti miniszter 1996. május 1-jei hatállyal alapította meg az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézetet (EKI). Jogelődje a megszüntetett Egészségügyi Készletgazdálkodási Igazgatóság volt. Az EKI a megszüntetett igazgatóság akkori dolgozóiból, és a bázis kórházaktól átvett "E" raktárosokból alakult, Dr. Zeizler Ágnes főigazgató asszony vezetésével. Feladata az Állami Egészségügyi Tartalékkészletekkel (ÁEüT) való hatékony gazdálkodás, a készletek naprakész nyilvántartása ellenőrzése, a készletek állagmegóvása és minőségmegóvó cseréje, a készletek fejlesztésére javaslatok készítése, tárolásra szolgáló raktárhálózat fenntartása és működtetése.

1996 ősze folyamán a Gyógyszertári Központtól átkerültek az "EüII" raktárosok, megalakult az első Közalkalmazotti Tanács is.

1997 januárjában az Intézettől 28 fő együtt kezdte meg a Felsőfokú raktár-vezetői tanfolyamot.

1998-ra elkészült az EKI központjának felújítása, és még ebben az évben megindult a technikai fejlődés: a munkát az akkor modernnek mondható számítógépek segítették, és megkezdődött a régi járművek lecserélése.

2000. év elején az Intézet ÁEüT készlettel történő gazdálkodásban óvatos átalakítási és korszerűsítési lépéseket tett. A cél az volt, hogy a minősített időszak, illetve katasztrófa esetén jelentkező egészségügyi többletigények teljesítéséhez a lakosság, illetve a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek állományának ellátáshoz szükséges egészségügyi fogyóanyagokat, gyógyszereket, valamint a szükségkórházak, orvosi segélyhelyek telepítéséhez és felszereléséhez szükséges berendezéseket, orvostechnikai eszközöket és egyéb anyagokat az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet felhasználásra alkalmas állapotban biztosíthassa. A munka során nyilvánvalóvá vált, hogy a tartalékkal való gazdálkodás korábbi elveit és gyakorlatát átalakítani és korszerűsíteni szükséges. Az ÁEüT gazdálkodási rendszerét EU - kompatibilissé kell tenni.

2000-ben már a raktárakban is nagy felújítási munkák kezdődtek. December 1-jétől Dr. Révész Bendegúz lett az intézet új főigazgatója

A 2002-es augusztusi sződligeti árvíz során jelentkezett kommunikációs problémák megoldása és a jobb információáramlás még ősszel mobiltelefont kaptak az EKI munkatársai.

Decemberben néhány raktár számítógépet kapott, és megkezdte a próbaüzemet egy új kommunikációs programmal, majd folytatódott a raktárak további informatikai fejlesztése.

2004-ben az EKI átszervezésével létrejött a Szakmai Főosztály a Gyógyszerügyi és az Orvostechnikai Osztállyal, illetve a Műszaki és Üzemeltetési Főosztály. Ekkor alakult a Készletezési Osztály is. Megkezdődött a kórházi egységek csökkentése, átcsoportosítása.

2007 tavaszától Kárpáti Zsuzsannát nevezték ki az EKI új főigazgatójának.

A 2007. április elején kapott új feladat keretében az Egészségügyi Minisztérium az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézetet jelölte ki a megszűnő központi egészségügyi intézetek megszüntetésével járó vagyonvédelmi, eszközhasznosítási, adósságrendezési és egyéb jogutódlási jellegű feladatok ellátására. Ezt megelőzően Magyarországon még nem volt hasonló jellegű, és főként ilyen volumenű kórház bezárás. Így ezen a téren gyakorlati tapasztalatok nem álltak rendelkezésre, amelyek hasznosíthatóak lettek volna a folyamatban. A bonyolult, sokrétű, hatalmas feladat elvégzése két és fél évre jelentősen meghatározta az EKI tevékenységét, amelyet – saját megítélése szerint – sikerrel megoldott, beszámolóját 2009. végén átadta a megbízó felettes hatóságnak. Természetesen a megszüntetés tovább húzódó feladatait az EKI a jövőben is ellátja, beleértve többek között a bezárt kórházakból elszállított papír alapú és elektronikus betegdokumentációk kezelését, tárolását, és az azokból történő adatszolgáltatási kötelezettségeket.

Lakossági ellátás érdekében az Egészségügyi Minisztérium megbízásából az EKI gyógyszereket szerez be, tárol és oszt szét. Például ennek keretében került sor 2009. őszén a H1N1 vírus elleni vakcina beszerzésére, tárolására, elosztására és értékesítésére is.

2011 tavaszától Kónya Zoltánt nevezték ki az EKI főigazgatójának, ezzel megindult az EKI korszerű, a kor új kihívásainak teljesítésére irányuló, a működés költségtakarékosabb és hatékonyabb szervezése.